fatehan rfid - کارتخوان RFID

کارتخوان RFID

از کارتخوان RFID به منظور شناسایی رانندگان در یک شرکت یا سازمان میتوان استفاده کرد.
کارت های مغناطیسی امروزه در زندگی روزمره ما به وفور در دستگاه های مختلفی استفاده می گردند.تگ و یا کارت RFID، شامل یک مدار الکترونیکی است زمانی که تگ در نزدیکی کدخوان ( RFID Reader ) قرار می گیرد، میدان مغناطیسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد. و تگ اقدام به ارسال داده از طریق پالس های رادیویی می نماید.سیستم های RFID دارای فرکانس های کاری متنوعی هستند که از این بین دو فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز و ۱۳٫۵۶ مگاهرتز متداول تر می باشند.

برای اطلاع از آخرین قیمت و خرید این کالا به قسمت فروشگاه مراجعه نمایید.

fatehan fuel sensor - سنسور سوخت

سنسور سوخت

سنسور سطح سنج مخزن سوخت جهت اندازه گیری میزان سطح سوختهایی از قبیل گازوییل و بنزین میباشد .سنسور سطح سنج در انواع مختلف ساخته میشوند.از مزایای نصب این سنسور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کنترل و مدیریت سوخت ناوگان
اطلاع از زمان و میزان سوخت گیری خودرو
اطلاع از برداشت سوخت از باک خودرو

برای اطلاع از آخرین قیمت و خرید این کالا به قسمت فروشگاه مراجعه نمایید.