تعمیر و نگهداری خودرو

اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو و بهبود آن

در مواقع عدم اطلاع از اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو طی فعالیت و کارهای روزانه خودرو ها غالباً از تعمیر و نگهداری آن ها به راحتی چشم پوشی می گردد و گاهاً خیلی ساده از تعویض به موقع روغن موتور , تعمیرات سیستم ترمز و دیگر بازبینی ها و تعمیرات غافل میشوید و اینگونه است که بهره وری شما از شرکتتان فقط دردسر و خرابی خودرو ها می باشد.
در اینجا چند مزیت داشتن سیستم تعمیرات و نگهداری را بازگو میکنیم :
– اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو و حفظ سرمایه و پول :
اگر چه یک هزینه جاری و مستمر برای سامانه تعمیرات و نگهداری ناوگان و خودروهایتان وجود دارد، اما اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو در بلند مدت نمایان می شود که تعمیر و نگهداری سامانه ردیابی فاتحان چندین برابر بیشتر از این هزینه را برای شما ذخیره سازی و جبران نموده است.
خودرویی که با استفاده از سامانه فاتحان مورد تعمیر و نگهداری قرار گرفته، در آینده مفید تر عمل خواهد کرد و میزان مصرف سوخت را با توجه به سلامت بیشتر نسبت به خودروهای دیگر کاهش میدهد و ناوگان خودرو های شما و نیز خودتان کمتر از خرابی های حین یک پروژه یا ماموریت رنج خواهید برد و این به خودی خود تاخیر های بوجود آمده را کاهش خواهد داد.
– اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو و کاهش ریسک و خطر :
به نقل از دفتر آمار کار ۴۰ درصد از حوادث کاری منجر به فوت و جرح در قسمت حمل و نقل رخ میدهد.اگر چه رفتار رانندگان دلیل برخی از این مشکلات می باشد اما خودرو های معیوب نیز باعث رخداد چنین اتفاقاتی می شوند. وقتی خودرو ها به خوبی تعمیر و نگهداری نشوند مانند یک بمب ساعتی عمل خواهند کرد. ترمزی که بد کار میکند , سیستم فرمانی که بد کار میکند و موتوری که گشتاور مناسب ندارد و … خود از عوامل حوادث هستند.
تنها مسئولیت شما حفظ ایمنی کارکنانتان نیست بلکه می بایست میزان ایمنی سایر رانندگانی که در جاده ها با رانندگان شما سهیم هستند را بالا ببرید.
توجه به تعمیرات و نگهداری خودروها اولین گام در جهت حفظ ایمنی ناوگان خودرویی می باشد. بدیهی است خودرو هایی که به خوبی تعمیر و نگهداری می شوند ایمنی رانندگان شما را تضمین می کنند.
– اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو و کاهش اوقات تلف شده :
اتلاف وقت در ناوگان خودرو ها تاثیر بسزایی در کاهش بهره وری و افزایش هزینه ها دارد. هنگامی که خودرو ای خارج از محدوده کاری قرار دارد شما می بایست برای جایگزین کردن آن، خودرو ای را اجاره نمایید که این مبلغ را باید از بودجه خودتان یا سود کسب و کارتان بپردازید. این امر اوقات تلف شده راننده را به حاشیه میکشد و اثرات مخربی بر روی مشتری مداری شما میگذارد.
تعمیرات و نگهداری که با دقت و برای اوقات خارج از زمان کاری برنامه ریزی شده باشد می تواند شما را در کاهش هزینه های غیر منتظره را کاهش دهد.
– تعمیر و نگهداری خودرو مناسب، ناوگان شما را حرفه ای و کارآمد می سازد :
ناوگان و خودرو های شما غالباً اولین ابزاری هستند که مشتریان شما را به شرکتتان معرفی می نمایند. در واقع شما در حال گذراندن امتحان کیفیت و تایید کارتان به آنها هستید.
اگر شما توجهی به ناوگان خودروهای خود نکنید ممکن است در جامعه نسبت به کار شما تصور اشتباهی صورت گیرد. با تمرکز بر تعمیرات و نگهداری، شما می توانید مطمئن شوید که خودرو هایتان به خوبی کار میکنند و موُثر هستند.
– ساده سازی تعمیرات و نگهداری ناوگان با استفاده از سامانه ردیابی فاتحان  :
نرم افزار مدیریت ناوگان فاتحان، تعمیرات و نگهداری را ساده تر نموده است و براحتی به یک برنامه جامع برای تعمیرات و نگهداری مناسب دست پیدا خواهید کرد و از ذخیره بودجه خود و داشتن یک برنامه و سامانه تعمیرات و نگهداری عالی برای خودرو هایتان لذت خواهید برد.
سامانه ردیابی فاتحان در قسمت تعمیرات و نگهداری خود دارای سیستم تنظیم یادآوری می باشد و میتواند ساعات خدمات یا مسافت طی شده را با دقت اندازه گیری کند و پیش بینی کند که چه زمانی خودرو به تعمیرات و نگهداری نیاز دارد تا شما رویکرد مناسبی برای تعمیرات و نگهداری آنها داشته باشید.
اگر متوجه اهمیت سامانه ردیابی در تعمیر و نگهداری خودرو و دیگر مزایای سامانه ردیابی فاتحان شده اید، برای کسب اطلاعات بیشتر با فاتحان تماس بگیرید.