fleet-managment

 

برخی از راهکارهای مدیریت ناوگان و مزایای استفاده از ردیاب خودرو و جی پی اس خودرو در صنایع گوناگون که کارشناسان شرکت فاتحان به شما کارفرمایان عزیز ارائه می نمایند: